Single Blog — Benefiti

INTERVJU SA ZORANOM RADIĆ - HR GENERALIST

Zorana Radić se više od jedne decenije bavi ljudskim resursima u oblastima distribucije, proizvodnje i maloprodaje. Posebno je zainteresovana za progresivne i drugačije prakse i ideje iz oblasti selekcije i regrutacije kandidata, talent menadžmenta i motivacije zaposlenih.

1. Šta je po vašem mišljenju osnovna svrha beneficija koje kompanije pružaju svojim zaposlenima?

Povećanje zadovoljstva zaposlenih kao I omogućavanje zaposlenima da imaju dodatne benefite koji mogu da im pomognu u svakodnevnom životu. Takođe, benefiti imaju veliku ulogu I u employer brendingu jedne kompanije I jačanju slike poželjnog poslodavca.

2. Koje beneficije vaša kompanija nudi zaposlenima?

Dok sam radila za kompanije , glavni benefiti su bili : privatno zdravstveno osiguranje, rekreacija, pogodnosti za kupovinu robe, tehnike ili putnih aranžmana, rad od kuće, organizovan prevoz zaposlenih, organizovane događaje za decu kao što su Dečiji dan I pozorišne predstave, posete lekara na radnom mestu i zakazivanja specijalističkih pregleda, povoljnosti pri aktiviranju finansijskih usluga kod renomiranih banaka…

3. Kako zaposleni reaguju na beneficije koje im pružate?

Utisci su krajnje pozitivni. Zaposleni zaista cene i koriste sve što im kompanija dodatno pruža. Naravno, treba stalno pratiti I osluškivati potrebe zaposlenih I u skladu sa tim revidirati ili dopuniti listu benefita.

4. Šta vidite kao najveći izazov koji kao poslodavac imate u kreiranju programa beneficija za vaše zaposlene?

Unificiranost i masovni pristup benefitima. Različiti ljudi imaju različite potrebe.Mislim da je budućnost razvoja benefita u personalizaciji.

5. Koja globalna (ili domaća) kompanija je po vama najbolji primer za beneficija koje poslodavac nudi zaposlenima?

Trenutno mislim da u tome prednjače IT I gaming kompanije kako u zemlji tako I u inostranstvu

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.