Cena — Benefiti

FAQ

Često postavljana pitanja i odgovori

Često postavljena pitanja

1

Da li HR menadžer može da utiče na to koji benefiti su dostupni zaposlenima?

2

Da li HR menadžer može da zahteva dodavanje novog benefita u ponudu?

3

Na koji način je korišćenje benefita usklađeno sa poreskim propisima Republike Srbije?

4

Na koji način HR menadžeri mogu da kontrolišu budžet za benefite?

5

Koji su sve troškovi korišćenja platforme benefiti.rs?

6

Na koji način funkcioniše plaćanje benefita kroz jedan račun?

7

Da li zaposleni mogu da menjaju izbor svojih benefita u toku meseca?

8

Na koji način se kontroliše da li su benefiti koje su zaposleni izabrali isporučeni?

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.