O nama — Benefiti

O nama

Kako su nastali Benefiti

Istorija

Benefiti.rs je projekat koji je nastao kao plod višegodišnjeg iskustva partnera u domenu industrija HR-a, IT-ja i biznisa.


Sinergija najboljeg od svake od ovih industrija: želja da kompanija u svojim redovima ima kvalitetne, motivisane i angažovane zaposlene; primena novih tehnologija kao alat za pojednostavljenje i automatizaciju procesa; i jasna biznis logika boljih rezultata sa pametnijim utroškom resursa.

Benefiti.rs platforma je inicirana konkretnim izazovima sa kojima se poslodavci suočavaju kada su u pitaju programi benefita zaposlenih i izazovi privlačenja, zadržavanja, motivacije i angažovanja zaposlenih.

Platforma je jedinstven "one-stop-shop" pristup kreiranju personalizovanih, fleksibilnih i merljivih programa benefita, a u budžetu poslodavca koji je lako kontrolisati.

Strateški Partneri

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.