Benefiti kao balans između poslovnog i privatnog - Benefiti blog

Balance Consulting: Benefiti kao balans između poslovnog i privatnog

Balance Consulting intervju cover

Partneri čije usluge nudimo preko platforme Benefiti.rs, izuzetno su važni za nas. Bez njih kao platforma mi ne bismo funkcionisali, a verujemo i da delimo iste vrednosti, pa stoga volimo da čujemo i njihovo mišljenje o benefitima uopšteno. U okviru naše blog sekcije odlučili da pitamo naše partnere šta su za njih benefiti, i kakve to tačno benefite za kompanije i njihove zaposlene oni mogu da ponude.

Mi smatramo da postoje benefiti koji su zaposlenima posebno važni. Edukacija, psihološka podrška i podrška roditeljima su neke od vrednosti koje smatramo ključnima za zadovoljstvo zaposlenih.

Balance Consulting i Kompas vaspitanje na Benefiti platformi upravo nude sve ove usluge, i zato su idealan partner naše platforme.

U nastavku pročitajte intervju sa Jelenom Marušić, ispred Balance Consulting-a, diplomiranim psihologom, trenerom razvojnih veština, savetnicom za roditelje i osnivačicom Kompas vaspitanja.

Šta za vas lično predstavljaju benefiti koje poslodavac pruža zaposlenima?

Kada postoji razumevanje poslodavca za privatne situacije, kao na primer kada nam je dete bolesno ili se mi ne osećamo dobro, to može biti jak benefit za zaposlene jer imaju osećaj da poslodavac ima sluha za probleme koji nisu vezani za posao, a mogu uticati na rad. Vrlo često su zaposleni raspoloženi za dodatne edukacije, može im biti bitan ambijent u kojem rade, da li imaju osveženje tokom pauza. Neke osobe vole putovanje, aktivnosti koje pokreću na akciju što kroz tim bildinge možete omogućiti zaposlenima. Takođe, podrška ličnom razvoju, fleksibilnost, sloboda iznošenja mišljenja, nega proaktivnosti i sprovođenja ideja, “ownership” nad projektom, mogućnost beskamatnog kredita su pogodnosti koje zaposlenima donose osećaj da poslodavac brine o njima.

Po vašem mišljenju, u kojoj meri benefiti mogu da utiču na zadovoljstvo i angažovanost zaposlenih?

Benefiti mogu doprineti zadovoljstvu i angažovanosti jer se šalje poruka koliko se osluškuju zaposleni, koliko su prepoznate njihove potrebe i time zaposleni dobijaju osećaj sigurnosti.

Koji su to benefiti koje ste imali prilike da koristite tokom karijere, a koji su imali najpozitivniji uticaj na vas lično?

Lično najpozitivniji uticaj je razumevanje poslodavca i vreme provedeno sa timom van radnog mesta. (naravno i sve pomenuto u 1. pitanju).

Predstavite kompaniju

Balance consulting pruža podršku organizacijama u oblasti najvažnijeg resursa - ljudi.

Balance tim veruje u potencijal i cilj je biti ljudima podrška u procesu napretka i razvoja. Naš tim čine psihoterapeuti, sertifikovani koučevi, kao i savetnici za vaspitanje. Svoje klijente nastojimo da podržimo na empatičan, kreativan i praktičan način. 2018. smo proslavili deceniju negovanja kreativnosti, hrabrosti, fleksibilnosti i razvoja, što su zapravo i naše suštinske vrednosti.

Balance Consulting se nalazi u Kragujevcu, a njihove usluge možete koristi i online.

Predstavite usluge-benefite koje kompanija pruža

Balance Consulting pruža usluge individualnog razvoja ličnih potencijala zaposlenih, kao što je coaching.

Coaching je interaktivni proces koji pojedinca podržava ka razvoju potencijala i motiviše ka dostizanju boljih rezultata. Coaching je pravi benefit za sve one koji su spremni da preuzmu odgovornost i pokažu posvećenost. Coaching se realizuje tako što klijenti sami biraju izazove na kojima će raditi, i zajedno sa koučem pronalaze sve potrebne resurse za ostvarenje ciljeva.

Pored coachinga, usluge psihoterapijske podrške su posebno došle do izražaja u toku 2020. godine. Psihoterapija predstavlja proces unapređenja mentalnog zdravlja kao i podršku u prevazilaženju problema mentalne i emocionalne prirode putem razgovora. Tokom psihoterapije, klijent uči i stiče brojne uvide o sopstvenim stanjima i raspoloženjima, osećanjima, mislima i ponašanjima. Koristeći saznanja dobijena tokom psihoterapije, osoba usvaja zdrave veštine savladavanja problema i upravljanja stresom.

Balance Consulting u okviru svog projekta Kompas vaspitanje (vaspitanje.com) nudi uslugu podrške zaposlenim roditeljima. Uspostavljanje balansa između posla i porodice nije ni malo jednostavno i jako je važno. Većini roditelja nije lako da u isto vreme postave granice i pokažu ljubav svojoj deci. Dešava se da u borbi sa sopstvenim stresom – ili su rigidni i stalni odgovor je ne, ili previše popuštaju deci kako bi im udovoljili. Tokom individualnog ili rada u grupi roditelji dobijaju punu podršku, potrebna znanja, tehnike, smernice kao i pomoć bez pristrasnosti ili osude. Na taj način roditelji postaju ohrabreni i spremniji da brinu o svojoj deci.

Šta je za zaposlene najveća vrednost benefita koje vaša kompanija pruža?

Najveći benefit koji dobijaju je briga o zaposlenima kao i osećaj da kompanija vodi računa o njima na jedan holistički način, o njima kao ljudima ne samo kao o zaposlenima.

Kroz rad sa roditeljima dobijaju se konkretne smernice i alati kako da uspostave dobar odnos sa decom. Tokom psihoterapije dobijaju konkretne alate koje mogu da koriste na polju svog mentalnog zdravlja.

Šta su najveći izazovi koje kompanije danas imaju prilikom kreiranja programa benefita za zaposlene?

Veliki je izbor benefita. Najveći izazov je proceniti šta je iz ugla zaposlenog benefit.

Da li je nova situacija sa pandemijom uticala da promenite pristup pružanja vaše usluge?

Nova situacija sa pandemijom uticala je da određene usluge kao što su mentalno zdravlje zaposlenih i briga o roditeljima u ovom trenutku budu prioritet organizacijama. Nešto o čemu se i ranije govorilo sada je samo samo došlo u prvi plan.

Ko je tim koji stoji iza svega?

Marija Švigir je osnivačica Balance Consulting-a. Marija veruje u balans, inspiraciju i promenu. Smatra da je jedna od najlepših stvari koju sebi možemo priuštiti život i rad u skladu sa ličnim vrednostima. Na putu ličnog razvoja, važnije joj je ono šta je sada, nego šta je sve bila.

Jelena Marušić - voli svoj posao i njena motivacija je poverenje klijenata koje joj ukazuju na putu promene, koje stiče svojom posvećenošću i odgovornošću. Poslovno okruženje, očekivanja i izazovi roditeljstva daju veliku odgovornost zaposlenim roditeljima, zbog čega je Jelena osnovala Kompas vaspitanje- program podrške roditeljima.

Dubravka Đorđević- voli izazove i rad sa ljudima, veruje da ljudi poseduju neograničene sposobnosti kada su inspirisani i fokusirani na ono što im je stvarno važno. Osim koučinga koji koristi u razvoju pojedinaca, uživa u razmeni energije koju priža držanje grupnih treninga. Teži da promeni radni dan u Srbiji na bolje.

Uroš Mitić- Urošev fokus je razvoj pojedinca, timova i organizacija. Alati i koncepti koje primenjuje u radu dolaze iz intergracije psihologije i transakcione analize. Polja njegovog interesovanja su coaching, treninzi mekih veština, upravljanje ljudskim resursima u oblastima uspostavljanja procedura, regrutacije i selekcije itd.

Ksenija Stanković, zagovornik je ideje da bez volje i oslobođene svesti ne možemo napraviti autentičnu promenu koja donosi pozitivan rezultat. Sfere njenog interesovanja su procena ličnosti, treninzi i pedagoška psihologija kojom se bavi sprovođenjem programa Kompas vaspitanja.

Sara Dulčić- od studentskih dana bavila se organizacijom brojnih projekta, humanitarnih akcija i koferencija, tokom koji je dobila priliku da se bavi i međuljudskim odnosima. Pored računovođstva i finansija na kojima je ostvarila fokus tokom studija, razvila je brojne soft veštine i probudila interesovanje za marketing i HR.

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.