Benefiti - Ponuda za male timove

Benefiti za male timove

Zadovoljite potrebe svojih ljudi kroz personalizovane i fleksibilne benefite

Mali tim, ali različite potrebe

Širok izbor proizvoda i usluga.


Bez obzira na veličinu tima, svako ima svoja interesovanja i potrebe. Blizu 200 različitih proizvoda i usluga na platformi Benefiti.rs omogućava vašim ljudima da odaberu ono što najbolje odgovara njihovim interesovanjima i potrebama. Ova raznolikost poboljšava personalizaciju benefita i omogućava svakoj osobi u timu da pronađe proizvod ili uslugu po svojoj meri.

Zakažite besplatnu demo sesiju

Manje administracije

Mi smo uradili posao, kako vi ne bi morali


Za manje kompanije koje nemaju razvijen HR segment ili posebnu osobu koja se bavi upravljanjem ljudskim resursima i beneficijama, platforma Benefiti.rs može biti dragocena. Olakšavamo administraciju jer se sve informacije o beneficijama i njihovom korišćenju čuvaju na jednom mestu, što smanjuje potrebu za dodatnom administracijom i praćenjem benefita.

Zakažite besplatnu demo sesiju

Manje faktura

Smanjenje operativnih troškova računovodstva


Plaćajte sve benefite jednom dobavljaču - nama. Ovim smanjujete operativne troškove računovodstva jer se izbegava potreba za plaćanjem više pojedinačnih faktura i više transakcija. Umesto toga, možete jednostavno pratiti izveštaj i izvršiti plaćanja Benefitima, što olakšava finansijsko praćenje i izveštavanje.

Zakažite besplatnu demo sesiju

Zadržite zaposlene i privucite nove

Konkurentska prednost u privlačenju talenata


U današnjem konkurentskom tržištu rada, važno je imati konkurentske prednosti kako biste privukli i zadržali talentovane ljude. Kroz Benefiti.rs, možete ponuditi personalizovane benefite koji se ističu. Mladi profesionalci traže više od plate - žele dodatne pogodnosti i fleksibilnost. Naša platforma vam omogućava da se istaknete kao firma koji brine o dobrobiti svojih kolega.

Zakažite besplatnu demo sesiju

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.