Upoznajte Benefiti.rs — Benefiti blog

Upoznajte Benefiti.rs - Platformu za personalizovane i fleksibilne benefite

benefiti hive

Brojne domaće i internacionalne kompanije, kako bi privukle, motivisale i zadržale zaposlene nude im, pored osnovnog kompenzacijskog paketa, dodatne beneficije i privilegije. Na srpskom tržištu, ti benefiti su pre svega - dobrovoljno zdravstveno osiguranje, članstvo u teretani, budžet za edukaciju, parking mesto, razni loyalty i slični programi. Benefiti koji su trenutno zastupljeni u kompanijama zasnovani su na principu one size fits all i odnose se uglavnom na istu ponudu benefita za sve zaposlene. Pitanje koje se nameće je – da li na taj način svi zaposleni mogu da budu jednako zadovoljni pruženim benefitima? Da li je moguće da identična ponuda benefita može da odgovara željama i potrebama svih zaposlenih? Da li se se na ovaj način kompanijski budžet troši na najbolji mogući način?

Svetski trendovi

Svetski trendovi su pokazali da ne samo da je poželjna nego i neminovna potreba za personalizacijom benefita. Prema nedavnom istraživanju, koje je u Srbiji sprovela platforma Benefiti.rs u septembru 2020. godine na uzorku od 204 zaposlena i 109 HR-ova, ključni zaključci su da iako kompanije investiraju značajna sredstva u benefite zaposlenih (7.69% bruto zarade) benefiti nisu prilagođeni potrebama zaposlenih - 75.1% zaposlenih je reklo da ne učestvuju u izboru benefita, a njih 30.5% da nemaju jasnu sliku o tome koji benefiti su uopšte u ponudi kompanije za koju rade. Neiskorišćenost benefita predstavlja dodatni trošak za kompaniju - samo 41.8% zaposlenih kaže da u potpunosti koristi dostupne benefite (drugim rečima, skoro 60% zaposlenih ne uspeva da ih do kraja iskoristi). Na sve to 81.1% ispitanih HR-ova kaže da nemaju sistemski pristup merenju efekata benefita, odnosno njihov stvarni uticaj na angažman, zadovoljstvo, motivaciju i retenciju zaposlenih.

Trulli
Izazov personalizovanih benefita

Suočeni sa svim ovim pitanjima i izazovima, zaključili smo da veliki broj kompanija kod nas ima svest o potrebi za personalizacijom benefita i da traga za rešenjem ovoga problema. U trenutnoj postavci stvari, personalizacija benefita bi definitivno zahtevala dodatne resurse kompanije. Međutim šta ako već postoji automatizovano rešenje za personalizaciju benefita?

Trulli
Platforma Benefiti.rs

Platforma Benefiti.rs je Marketplace-as-a-service, i omogućava kompanijama da svojim zaposlenima pruže mogućnost da u predefinisanom budžetu, na mesečnom nivou, iz najšire moguće lepeze (preko 100 benefita) samostalno izaberu kombinaciju benefita koja njima najviše odgovara.

Platforma donosi kompanijama nekoliko ključnih vrednosti:

- Ušteda vremena i novca – platforma u potpunosti digitalizuje i automatizuje proces pružanja benefita, gde se kompanija klijent više ne bavi nabavkama, pregovorima, plaćanjima, logistikom i administracijom isporuke benefita sa svakim pružaocem posebno, već su svi oni već dostupni sa svojim uslugama i cenama koje su povoljnije od tržišnih.

- Pravna i poreska sigurnost - za svaki od benefita dostupnih na platformi je unapred izračunata odgovarajuća poreska stopa, automatski prilagođena pojedinom zaposlenom, a sve u skladu sa važećim poreskim propisima u Republici Srbiji.

- One-stop-shop koncept - ukupna vrednost benefita će biti obračunata i plaćena samo kroz jedan račun, koji ne može da pređe maksimalni budžet unapred postavljen od strane klijenta.

- Zadovoljniji i angažovaniji zaposleni – u celom procesu, ključni su zaposleni, koji na jednostavan način dobijaju mogućnost izbora i personalizacije. Fokus je stavljen na one kategorije benefita koje su se pokazale da imaju najpozitivniji uticaj na zaposlene, a to su: zdravlje, porodica, profesionalni razvoj i karijera i mobilnost.

Benefiti.rs su na svom putu razvoja ostvarili stratešku saradnju sa kompanijama ManpowerGroup i Assert, koje su lideri na domaćem tržištu u pružanju konsultantskih usluga u domenu HR-a, kao i sa konsultantskom kompanijom Confida koja posluje u oblasti poreskog savetovanja i revizije, i brine za potpunu usklađenost benefita zaposlenih sa poreskom regulativom.

Za više informacija posetite benefiti.rs ili nam pišite na info@benefiti.rs i zakažite vašu demo sesiju još danas!

Benefiti.rs platforma za personalizovane benefite u budžetu poslodavca.